تبلیغات
روز شمار - سایت های جهانگردی

امید : 17 مهرماه 1388 :

 با توجه به علاقه شدیدی که من و آرزو به جهانگردی داریم و در واقع بزرگترین ارزوی من گشتن دور دنیاست ، از اینرو تصمیم گرفتیم در این صفحه تموم سایتهایی که در این زمینه وجود داره رو لیست کنیم ....

 

 

 

لیست آدرس سایتهای جهانگردی

 

http://touristy.blogfa.com

http://jahangasht.blogfa.com/

http://www.tachar.blogsky.com/

http://inja-nist.blogfa.com/

http://alimehdipour.blogsky.com/

http://vorujak.persianblog.ir/

http://zekrra.blogfa.com/

http://www.iliya111.blogfa.com/

http://culturaitalia.blogfa.com/

http://www.parsacity.com/

http://iranusa.blogfa.com/

http://1jahanbin.blogfa.com/

http://bluecomet.ir

http://aatar.blogfa.com/

http://nooraghayee.com/

http://masouddianat.blogfa.com/

http://biyataberavimsafar.blogfa.com/

http://www.ali1341.blogfa.com/

http://www.lovetravel.blogfa.com/