تبلیغات
روز شمار - سفرنامه 4300 کیلومتری عید نوروز 1393 ما - گذر از 12 استان کشورمان

امید : 17 فروردین 1393 :
تقریبا در حدود 17 روز از سال 1393 میگذره و فکر میکنم دومین پست بنده در وبسایتمون باشه .... جای همگان خالی بود .. ما روز 13 بدر از سفربمون برگشتیم ... سفری بسیار خوب رو تجربه کردیم . در حدود 4300 کیلومتر با تیبا جاده های 12 استان کشور عزیزمون رو طی کردیم . سفر 14 روزه طولانی ای رو داشتیم اما واقعا در کنار خانواده بهمون خوش گذشت .... خلاصه ای از سفر رو می نویسم .... 
روز 28 اسفندماه ساعت 6/30 صبح مشهد رو به مقصدی ناملوم ترک کردیم . این که میگم نامعلوم چون نمیدونستیم شب رو تهران بخوابیم یا قم .... شهرهای نیشابور - سبزوار - شاهرود - دامغان-  سمنان - گرمسار - تهران - قم رو سپری کردیم و حدودای غروب بود که تصمیم گرفتیم از جاده گرمسار مستقیم به قم بریم و زیارت حضرت معصومه رو به جا بیاریم .... متاسفانه محور گرمسار - قم کلا بسته بود و تصمیم گرفتیم به تهران بریم و وقتی به تهران رسیدیم دیدیم الان هیچ کاری رو اینجا نمیتونیم انجام بدیم و تصمیم نهایی بر این شد به شهر قم بریم و شب رو پس از زیارت حضرت معصومه در حوالی حرم توی ماشین سپری کنیم ... جای همه خالی بود واقعا زیارت سیری کردیم و لذت بخش.ضمنا در کوچه ننه عباس در نزدیک حرم یه حمام عمومی باحال بود که دوشی هم اونجا گرفتیم .نزدیک حرم و در داخل ماشین شب بارونی قم رو تا صبح سپری کردیم و ساعتها 5 صبح بود که از قم به سمت اراک رفتیم .جاده بسیار بارانی بود و در 15 کیلومتری اراک به دلیل خواب آلودگی تصمیم گرفتیم در پلیس راه مجددا بخوابیم .. یه دو ساعتی خوابیدیم و دوباره به راه افتادیم... روز 29 اسفند بود و ما قرارمان بر این بود لحظه سال تحویل رو در کنار خانوادهمان باشیم و خدارو شکر میسر شد . نهار رو در منزل سپری کردیم و در واقع لحظه سال تحویل یعنی ساعت 20/40 در کنار خانواده بودیم ... جهت آشنایی دوستان با مسیری که ما به شهر کرمانشاه داشتیم به ترتیب و به شکل زیر جهت راهنمایی در سایت درج میگردد. البته در زیر از گرمسار مستقیما به قم راهنمایی شده که دقیقا درسته اما همونطور که گفتم به دلیل مسدود بودن محور گرمسار - قم ما مجبور شدیم اول به تهران بریم و بعد به قم.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضی پلیس راه مشهد تاایستگاه عوارضی ملك آباد37 كیلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر کرمانشاه۱۳۶۳ کیلومتراست . ( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نیشابور:

از عوارض ملك آباد تامیدان اول نیشابور ( میدان باغرود)83 كیلومتر است.كه در نتیجه فاصله نیشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كیلومتر است. و فاصله نیشابور تا شهر کرمانشاه۱۲۸۰ کیلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

نیشابور به سبزوار:

از میدان اول نیشابور ( میدان باغرود) تا اول كمر بندی سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كیلومتر است كه در نتیجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كیلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر کرمانشاه۱۱۷۰کیلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندی سبزوار تا شهر داورزن76 كیلومتراست كه در نتیجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كیلومتر است و فاصله داورزن تا کرمانشاه۱۰۹۴ کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به میامی:

از داورزن تا میامی 116 كیلومتر است كه در نتیجه فاصله میامی تا مشهد مقدس 422 كیلومتر است و فاصله میامی تا کرمانشاه۹۷۸ کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

میامی به شاهرود:

از میامی تا میانه كمر بندی شاهرود 61 كیلومتراست كه در نتیجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كیلومتراست و فاصله شاهرود تا کرمانشاه۹۱۷ کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از میانه كمر بندی شاهرودتا اول كمر بندی دامغان 66 كیلومتراست كه در نتیجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كیلومتر است و فاصله دامغان تا کرمانشاه۸۵۱ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندی دامغان تا اول كمر بندی سمنان 112 كیلومتر است كه در نتیجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كیلومتر است و فاصله سمنان تا کرمانشاه۷۳۹ کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندی سمنان تا گرمسار 11۹ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كیلومتر است و فاصله گرمسار تا کرمانشاه۶۲۰ کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كیلومتر است كه در نتیجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كیلومتر است . و فاصله قم تا کرمانشاه۴۴۸ کیلومتراست .( جاده بصورت دو طرفه اصلی در حال تبدیل به بزرگراه)

قم به سه راهی سلفچگان:

ازاول کمر بندی قم( از طرف گرمسار) تا سه راهی سلفچگان ۵۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله سه راهی سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲ کیلومتر است و فاصله سه راهی سلفچکان تا کرمانشاه۳۹۸  کیلومتراست . (جاده بصورت بزرگراه)

سه راهی سلفچگان به اراک:

از سه راهی سلفچگان تا اول کمر بندی جنوبی شهر اراک ۸۶کیلومتر است  در نتیجه فاصله اراک تا شهر مقدس مشهد ۱۰۸۸کیلومتر است .و فاصله اراک تا کرمانشاه۳۱۲  کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اراک به توره:

از اول کمر بندی جنوبی شهر اراک( میدان محیط زیست) تا توره۴۹ کبلومتر است در نتیجه فاصله توره تا مشهد مقدس۱۱۳۷ کیلومتر است و فاصله توره تا کرمانشاه۲۶۳ کیلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

توره به زنگنه:

ازتوره تازنگنه ۳۳ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله زنگنه تا مشهد مقدس ۱۱۷۰ كیلومتر است و فاصله زنگنه تا کرمانشاه۲۳۰ كیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی )

زنگیه به میانه كمر بندی ملایر:

از زنگنه تا میانه كمر بندی ملایر ۲۷ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله میانه كمر بندی ملایر تا مشهد مقدس۱۱۹۷ كیلومتر است و فاصله میانه كمر بندی ملایر تا کرمانشاه۲۰۳ كیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

میانه کمربندی ملایر به نهاوند:

ازمیانه کمربندی ملایرتا نهاوند۶۳کیلومتراست که در نتیجه فاصله نهاوند تا مشهد مقدس ۱۲۶۰کیلومتر است و فاصله نهاوند تا کرمانشاه ۱۴۰ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی )

نهاوندبه فیروزان:

ازنهاوند تا فیروزان ۳۴کیلومتر است که در نتیجه فاصله فیروزان تا مشهد مقدس ۱۲۹۴كیلومتر است و فاصله فیروزان تا كرمانشاه ۱۰۶ كیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی )

فیروزان به صحنه:

از فیروزان تا صحنه ۴۹ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله صحنه تا مشهد مقدس ۱۳۴۳كیلومتر است و فاصله صحنه تا كرمانشاه ۵۷ كیلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلی )

صحنه به بیستون:

ازصحنه تا بیستون۲۷  كیلومتر است كه در نتیجه فاصله بیستون تا مشهد مقدس۱۳۷۰كیلومتر است و فاصله بیستون تا كرمانشاه ۳۰ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بیستون به كرمانشاه : 

از بیستون تا میدان فرودگاه كرمانشاه ۳۰ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله كرمانشاه تا مشهد مقدس ۱۴۰۰كیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سفر بسیار خوبی رو داشتیم در کنار خانواده .مثل سال گذشته جای داداش که ایران نیست واقعا خالی بود . در این مدت به شهر مرزی قصرشیرین رفتیم و همچنین یک روز هم به شهر مرزی جوانرود و به بازارهای اون رفتیم و در منطقه سفید برگ جوانرود به محلی رفتیم که ماهی قزل آالای تازه رو از آب گرفته و تمیز میکردن و به شیوه متفاوتی با کندن پوستش اون رو روی ذغال با سس مخصوصشون کباب میکردن که عجب مزه ای داشت .همچنین امسال کرمانشاه پر بود از المان های بسیار زیبا که شهر رو بسیار زیبا کرده بود . در روز 9 فرودین تصمیم گرفتیم برای اقامت حداقل دو روزه به رشت منزل خواهرم بریم .. متاسفانه خواهرم درمشهد بود و به دلیل صاحب فرزند شدن در همونجا در منزل پدرشوهرش مشغول به بچه داری بود . دامادمان در رشت مشغول کارهایش بود .صبح جمعه ساعتهای 7 صبح بود که از کرمانشاه به سمت رشت راه افتادیم . از شهرستانهای بیستون - صحنه - گنگاور - همدان - اسد آباد - رزن - آوج - قزوین عبور کردیم و به نرسیده به شهر قزوین وارد اتوبان قزوین - رشت شدیم ... واقعا اتوبان خوبی و 160 کیلومتر تا رشت فاصله داشتیم .. از لوشان - منجیل - رودبار که مرکز زیتون اران به شمار میره و داخل شهر بیش از 300 مغازه زیتون فروشی درکنار هم نمایی خاص رو به نمایش گذاشته عبور کردیم و قابل ذکره فاصل 5 کیلومتری منجیل به رودبار رو متاسفانه در ترافیک سنگین قرار گرفتیم و در حدود 1/30 دقیقه ای در این ترافیک یواش یواش جلو می رفتیم .سرانجام به رشت رسیدیم و در روز اول هوایی بسیار بهاری رو تجربه کردیم . دو روزی رو در رشت بودیم و مهمون داماد عزیز . ما رو به منطقه آزاد انزلی برد . واقعا زیبا بود . ماشینهای خارجی ای که مخصوص منطقه آزاد انزلی بود واقعا جالب بود مثلا بیش از 500 تویوتا - لکسوس - بنز- آئودی - فورد و .... با قیمت های نزدیک به قیمت این خودروها در کشورهای سازنده فقط برای عبور و مرور در استان گیلان جهت فروش عرضه میشدن .مثلا کیا اپتیما 2014 که حدودا 180 میلیون قیمت داره در حدود 35 میلیون فی میخورد . این خودروها فقط در استان گیلان اجازه تردد داشتن و 50 روز در سال رو هم میتونستن در سایر استانها تردد کنن که واقعا عالی بود .. ای کاش مشهد هم اینطوری بود . ای کاش.به رستوران معروف محرم رفتیم و کباب ترش خوردیم. کبابی کاملا متفاوت .کبابی که با مایع زیتون پروده های رشتی خوابونده میشد و سرانجام کباب میشد همون روز اول هم به شهر زیبای لاهیجان رفتیم و از شیرینی های کوکی مخصوص نوشین که به صورت تازه پخت میشد خریداری کردیم و سرانجام به تله کابین شهر لاهیجان رفتیم که چقدر زیبا بود . ورودی هر نفر 16000 تومان بود . در راه تله کابین بودیم که با هوای بارانی لاهیجان حال میکردیم بارانی که ساعتی بود شروع به باریدن کرده بود . تکه های یخ وارد تله کابین میشد تکه های ریزی که واقعا زیبا بودن.صحنه بسیار زیبایی رو شاهد بودیم مزارح بسیار زیبای چای با مه واقعا تصاویری سوییس وار روبه نمایش گذاشته بوداون بالا که همش هم مه بود به یه کافه رفتیم و یه قلیون با چای باحال زدیم واقعا حال کردیم و لذت بخش و متفاوت بود برامون . روز 11 فروردین رشت رو به مقصد چابک سر جهت رفتن به منزل یکی از آشناها ترک کردیم . ساعتها 3 بعد از ظهر بود که با باران شدیدی که از روز دهم در رشت شروع به باریدن کرده بود راه افتادیم . در راه لاهیجان بودیم که برف شدیدی جاده وراه رو فرا گرفت و ترافیک سنگینی در هوای برفی به وجود اومد . ماشینها عین مورچه جلو میرفتن و گاها مثل ماشین ما سر می خوردن و کج و ماوج مشدن.برای اولین باری بود چنین برفی رو به چشم میدیدیم . مسیر 40 دقیقه ای رشت - آستانه - لاهیجان رو نزدیک به 4 ساعت در راه بودیم و پس از گذر از کمربندی لاهیجان این برف به باران تبدیل شد و ادامه راه ما بارانی شد .از شهرهای لنگرود - رودسر - کلاچای عبور کردیم و سرانجام به چابک سر رسیدم . وای که چقدر متفاوت بود این شهر .خانه مردم در دل جنگل بود . واقعا زیبا بود .یک طرف جنگل و طرفی دیگر دریا . شب مهمان آقای مرادی و افسانه خانم همسرشون بودیم .زحمت بسیاری کشیدن و برای ما ماهی سفید دریا و اشبیل اون و خاویار دست ساز و زیتون پرورده دست ساز خانگی درست کردن که واقعا خوشمزه بودن .خیلی زحمت کشیدن واسمون . شب رو چابک سر بودیم و فردا ساعت 10 صبح چابک سر رو به مقصد گرگان ترک کردیم . مسیر بسیار زیبایی بود . برای رفتن به گرگان از شهرهای چابک سر - رامسر - تنکابن - عباس آباد - سلمان شهر - نمک آبرود - چالوس - نوشهر- سیسنگان - رویان - نور - محمود آباد - فریدونکنار - بابلسر - بابل - قائمشهر - ساری - سورک - نکا - رستم کلاه - بهشهر - گلوگاه - بندر گز - کردکوی می بایست گذر کرد که ما این کار رو کردیم . ضمنا توقفی داشتیم در عباس آباد گیلان که بعد از تنکابن بود . به خاطر پسرم کنار دریا رفتیم و نیم ساعتی رو اونجا بود و جای همه خالی قلیونی رو بر بدن زدیم .قبل از اینکه به گرگان هم برسیم و بعد از شهر بهشتر دقیقه 80 کیلومتر اه بود تا به گرگان برسیم . دقیقا خروجی بهشهر که از داخل شهرش هم رفتیم دیدم زده منطقه جهانگردی عباس آباد . گفتیم بریم چون ما تا شب تو گرگان بیکار چیکار کنیم . وای که عجب منطقه زیبایی بود . دیوانه وار قشنگ بود . نزدیک به شاید 2 کیلومتر شایدم بیشتر همینطور دور زدیم وبالای کوه و داخل جنگلها شدیم . هوای خنک و زمین خیس و جنگلهای سرسبز عجب ویوی زیبایی رو خلق کرده بود .به بالا مه رسیدیم دیدم بیش از 200 ماشین اونجا بود . اون بالا محل استراختگاه بهاری شاه عباس بود و عجب جای بکری رو انتخاب کرده بود . واقعا قشنگ بود . دریاچه ای از آب باران اون بالا به وسعت حدود 20  هکتار و با عمق 17 متر ایجاد شده بود که میگفتن وسط این دریاچه ساختمان استراحتگاه شاه عباس بود که الان زیر آب بود . با قایق پدالی نیم ساعتی رو روی آب چرخیدیم و بعدش رفتیمو یه آش دوغ محلی با نون محلی خوردیم بعد از تقریبا 2 ساعتی توقف به سمت گرگان راه افتادیم . پس از رسیدن به گرگان وارد سوییتی شدیم که قبلا هماهنگ شده بود و مربوط به ارگان ..... میشد . سوییت خوبی نبود در کل اما شب رو در همونجا گذران کردیم . شام رو به یه ساندویجی که فکر کنم اغذیه 555  بود در خیابان بهشت این شهر رفتیم . صبح ساعت 6/30 بعد از تحویل اطاق به سمت مشهد به راه افتادیم .روز 13 بدر بود و ترس از گیر کردن در ترافیک فکر مارو به خودش جلب کرده بود .به دلیل سرما و برف شدیدی که در محورهای جنگل گلستان و بجنورد و شیروان بود مردم دیرتر از خونهاش بیرون زده بود .ساعتهای 12/40 بود که به مشهد رسیدم و وای از این ترافیک در جاده مقابل ما یعنی خروجی مشهد ... خیلی ها به 13 بدر میرفتن و خیلی ها از سفر نوروزی از مشهد به شهر خودشون بازمیگشتن .خدارو شکر به سلامت رسیدیم و خوشحالم که سفری عالی رو در کنار خانواده سپری کردم.خدارو شکر در مجموع ماشین اذیت نکردو 4300 کیلومتر رو با ما به خوبی همراهی کرد .پس از رسیدن با استقبال گرم خانواده همسرم روبرو شدیم . همونطور که گفتم مدت سفرما 14 روز به طول انجامید .جهت آشنایی دوستان برای رفتن به شهر رشت از مشهد مسیر این شهر رو به صورت کامل در ادامه مطلب میذارم تا دوستان بتونن بدون هیچ نشکلی این مسیر زیبایی که ما از اون به مشهد اومدیم رو مشهده کنن . البته همونطور که گفتم مسری مشهد - رشت رو در ادامه مطلب براتون میذارم چون ما از رشت به مشهد اومدیم . امیدوارم سال خوبی باری همه باشه ... و در این سال همه همچنین من و خانوادم به آرزوهامون برسیم انشاالله . 

راهنمای مسیر مشهد به رشت :

مشهد به چناران:

از میدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كیلومتر است و فاصله چناران تا رشت۱۰۰۷كیلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس 125 كیلومتر است و فاصله قوچان تا رشت۹۳۲ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كیلومتر است و فاصله فاروج تا رشت۹۰۰ كیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به شیروان:

از فاروج تا میدان اول شیروان(میدان معلم) ۳۱ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله شیروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كیلومتر است و فاصله شیروان تارشت۸۶۹ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شیروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است  وفاصله بجنورد تا رشت۸۰۶ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بجنورد به آشخانه :

ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا رشت۷۶۱ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

آشخانه به چمن بید:

از آشخانه تا چمن بید ۳۹ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله چمن بید تا مشهد مقدس۳۳۵ كیلومتر است و فاصله چمن بید تا رشت۷۲۲ كیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

چمن بید به تنگراه:

از چمن بید تا تنگراه ۸۰ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ كیلومتر است و فاصله تنگراه تا رشت۶۴۲ كیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

تنگراه به کالیگش :

از تنگراه تا كالیگش ۳۵ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله كالیگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ كیلومتر است و فاصله كالیگش تا رشت۶۰۷ كیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

كالیگش به مینودشت:

ازكالیگش تا مینودشت ۹ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله مینودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ كیلومتر است و فاصله مینودشت تا رشت۵۹۸ كیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

مینودشت به آزاد شهر:

از مینودشت تا آزاد شهر۲۵ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ كیلومتر است و فاصله آزاد شهر تا رشت۵۷۳ كیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

آزاد شهر به دلند:

از آزاد شهر به دلند ۱۳ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ كیلومتر است و فاصله دلند تا رشت۵۶۰ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به خانبین:

از دلند تا خانبین ۶ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله خانبین تا مشهد مقدس۵۰۳ كیلومتر است وفاصله خانبین تا رشت۵۵۴ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبین به علی آباد:

از خانبین تا علی آباد۱۶ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله علی آباد تا مشهد مقدس۵۱۹ كیلومتر است و فاصله علی آباد تا رشت ۵۳۸ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علی آباد به فاضل آباد:

از علی آباد تا فاضل آباد ۱۱ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ كیلومتر است و فاصله فاضل آباد تا رشت ۵۲۷ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به گرگان :

از فاضل آباد تا مركز شهرگرگان ۳۰ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ كیلومتر است و فاصله گرگان تا رشت ۴۹۷ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرگان به كرد كوی :

از گرگان تا كرد كوی ۳۰ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله كرد كوی تا مشهد مقدس۵۹۰ كیلومتر است و فاصله كرد كوی تا رشت۴۶۷ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوی به بندر گز:

از كرد كوی تا اول جاده بندر گز ۱۵ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس۶۰۵ كیلومتر است و فاصله بندر گز تا رشت۴۵۲ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به گلوگاه:

 از بندرگز تا گلوگاه  ۱۳ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ كیلومتر است و فاصله گلوگاه تا رشت ۴۳۹ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بهشهر:

از گلوگاه تا بهشهر ۲۵ كیلومتر است كه درنتیجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ كیلومتر است و فاصله بهشهر تا رشت ۴۱۴ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به رستمكلاه:

از بهشهر به رستمكلاه ۱۰ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ كیلومتر است و فاصله رستمكلاه تا رشت۴۰۴ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به نكا:

از رستمكلاه به نكا ۱۲ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵ كیلومتر است و فاصله نكا تا رشت ۳۹۲ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به سورك:

از نكا تا سورك۱۱ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶ كیلومتر است و فاصله سورك تا رشت ۳۸۱ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سورك به اول كمر بندی ساری:

از سورك تا میدان هلال احمر ساری ۱۳ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله ساری تا مشهد مقدس ۶۸۹ كیلومتر است و فاصله ساری تا رشت ۳۶۸ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 اول كمر بندی ساری به انتهای كمر بندی شهرساری: 

از اول كمر بندی ساری( میدان هلاال احمر) تاانتهای كمر بندی شهر ساری( میدان امام)۸ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله انتهای كمر بندی شهر ساری( میدان امام) تا مشهد مقدس ۶۹۷ كیلومتر است و فاصله این قسمت تا رشت ۳۶۰كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

انتهای كمر بندی ساری به قائم شهر :

ازساری( میدام امام) تا میدان ساعت قائم شهر ۱۹ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس۷۱۶ كیلومتر است و فاصله قائم شهر تا رشت ۳۴۱ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قائم شهر به بابل:

از میدان ساعت قائم شهرتا بابل ۱۸ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله بابل تا مشهد مقدس۷۳۴ كیلومتر است و فاصله بابل تا رشت ۳۲۳ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابل به بابلسر:

ازبابل تا میدان بسیج بابلسر۱۹ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳ كیلومتر است و فاصله بابلسر تا رشت ۳۰۴ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابلسر به فریدونكار:

از بابلسر تا فریدونكار ۱۱ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله فریدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴ كیلومتر است و فاصله فریدونكار تا رشت ۲۹۳ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فریدونكار به محمود آباد:

از فریدونكار تا محمود آباد ۲۵ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس۷۸۹ كیلومتر است و فاصله محمود آباد تا رشت ۲۶۸ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

محمود آباد به نور:

از محمود آباد تا نور ۲۲ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله نور تا مشهد مقدس۸۱۱ كیلومتر است و فاصله نور تا رشت ۲۴۶ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نور به رویان:

از نور تا رویان ۶ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله رویان تا مشهد مقدس ۸۱۷ كیلومتر است و فاصله رویان تارشت ۲۴۰ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رویان به سیسنگان :

از رویان تا سیسنگان ۱۲ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله سیسنگان تا مشهد مقدس۸۲۹ كیلومتر است و فاصله سیسنگان تا رشت ۲۲۸ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سیسنگان به نوشهر :

از سیسنگان تا نوشهر ۳۱ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰ كیلومتر است و فاصله نوشهر تا رشت ۱۹۷ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نوشهر به چالوس :

از نوشهر به چالوس ۸ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸ كیلومتر است و فاصله چالوس تا رشت ۱۸۹ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چالوس تا نمك آبرود:

از چالوس تا نمك آبرود ۱۳ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱ كیلومتر است و فاصله نمك آبرود تا رشت ۱۷۶ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نمك آبرود به عباس آباد:

از نمك آبرود تا عباس آباد ۱۹ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰ كیلومتر است و فاصله عباس آباد تا رشت ۱۵۷ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

عباس آباد به تنكابن:

از عباس آباد تا تنكابن ۲۲ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله تنكابن از مشهد مقدس ۹۲۲ كیلومتر است و فاصله تنكابن از رشت ۱۳۵ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تنكابن به رامسر :

از تنكابن تا رامسر۲۳ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله رامسر تا مشهد مقدس۹۴۵ كیلومتر است  و فاصله رامسر تا رشت ۱۱۲ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رامسر به چابكسر :

از رامسر تا چابكسر ۱۳ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸ كیلومتر است و فاصله چابكسر تا رشت ۹۹ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چابكسر به كلاچای:

از چابكسر تا كلاچای ۱۹ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله كلاچای تا مشهد مقدس ۹۷۷ كیلومتر است و فاصله كلاچای تا رشت ۸۰ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كلاچای به رودسر:

ازکلاچای تا رود سر۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰ کیلومتر است و فاصله رودسر تا رشت ۶۷ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رود سر به لنگرود:

از رود سر تا لنگرود ۱۳ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله لنگرود تا مشهد مقدس۱۰۰۳ كیلومنر است و فاصله لنگرود تا رشت ۵۴ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لنگرود به لاهیجان :

از لنگرود تا لاهیجان ۱۴ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله لاهیجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷ كیلومتر است و فاصله لاهیجان تا رشت۴۰ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لاهیجان به آستانه اشرفیه:

از لاهیجان تا آستانه اشرفیه ۱۰ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله آستانه اشرفیه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷ كیلومتر است و فاصله آستانه اشرفیه تا رشت ۳۰ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آستان اشرفیه به كوچصفهان:

از آستانه اشرفیه تا كوچصفهان ۱۶ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳ كیلومتر است و فاصله كوچصفهان تا رشت ۱۴ كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كوچصفهان به رشت :

از كوچصفهان تا میدان جانبازان رشت ۱۴ كیلومتر است كه در نتیجه فاصله رشت تا مشهد مقدس ۱۰۵۷كیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)


http://canadianopharmacy.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 10:43 ق.ظ

Truly lots of superb material.
cialis canadian pharmacy canada online pharmacy northwest pharmacies mail order pharmacy times online canadian pharmacy drugstore online reviews trusted pharmacy canada scam canadian medications by mail canada online pharmacies reviews cialis from canada
Cialis 20 mg
دوشنبه 3 تیر 1398 09:26 ق.ظ

Incredible all kinds of superb data.
walgreens price for cialis cialis 05 buy online cialis 5mg cialis generika in deutschland kaufen cialis 10 doctissimo ou acheter du cialis pas cher cialis coupons cialis bula cialis for bph acquisto online cialis
tadalafil citrate
یکشنبه 2 تیر 1398 05:27 ب.ظ

You actually reported this well.
how do cialis pills work viagra cialis levitra no prescription cialis cheap cialis 10 doctissimo generico cialis mexico wow cialis tadalafil 100mg cialis tablets australia acheter du cialis a geneve buy online cialis 5mg cialis 30 day trial coupon
side effects of cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 02:57 ق.ظ

Good information, Kudos.
acquistare cialis internet cialis cipla best buy cialis usa cost cialis tadalafil online we choice cialis pfizer india price cialis per pill acquistare cialis internet prezzo cialis a buon mercato cialis pills boards cialis manufacturer coupon
http://naiglucar.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:51 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
buy cialis online cheapest cialis cost cialis sans ordonnance cialis side effects cialis professional yohimbe purchasing cialis on the internet cialis 5mg billiger cialis dosage amounts cialis sans ordonnance chinese cialis 50 mg
http://milpeukitt.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:42 ب.ظ

Very well expressed really! !
buy name brand cialis on line enter site natural cialis only now cialis for sale in us enter site very cheap cialis cialis 5 mg scheda tecnica canadian drugs generic cialis cialis e hiv cialis 20mg acquisto online cialis achat cialis en europe
http://outalur.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:09 ق.ظ

Great info, Appreciate it!
does cialis cause gout cialis generika in deutschland kaufen effetti del cialis venta de cialis canada cialis pills in singapore cialis en mexico precio price cialis best cialis tadalafil ou trouver cialis sur le net order generic cialis online
brand cialis for sale
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:07 ب.ظ

Helpful forum posts. With thanks.
cialis uk generic cialis 20mg uk cialis dosage recommendations achat cialis en suisse buy cialis online prix cialis once a da cialis 20mg preis cf only now cialis for sale in us import cialis how do cialis pills work
http://tuabyde.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:21 ق.ظ

Amazing tons of terrific data!
cialis 100 mg 30 tablet cialis generico postepay acheter cialis meilleur pri cialis australian price look here cialis cheap canada preis cialis 20mg schweiz wow look it cialis mexico we recommend cheapest cialis 40 mg cialis what if i take order a sample of cialis
Generic cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:17 ق.ظ

Thank you! Useful stuff.
cialis pills boards cipla cialis online cialis in sconto free cialis how much does a cialis cost cialis efficacit cialis 5 mg scheda tecnica cialis en 24 hora cialis canada on line what is cialis
http://eqimtrac.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 03:31 ب.ظ

Kudos. An abundance of stuff.

cialis 10mg prix pharmaci only here cialis pills cialis 5 mg buy acquistare cialis internet cialis dose 30mg cialis en mexico precio warnings for cialis buying cialis in colombia cialis 10mg prix pharmaci when will generic cialis be available
how to take cialis for best results
شنبه 25 خرداد 1398 01:14 ق.ظ

Thanks. Helpful stuff.
canadian discount cialis cialis vs viagra cialis prices in england cialis herbs cialis australia org cialis free trial buy brand cialis cheap cialis farmacias guadalajara buy cialis cheap 10 mg cialis tadalafil
cialis on sale
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:20 ب.ظ

Wonderful write ups. Thanks a lot!
cialis tablets australia online prescriptions cialis cialis 5 mg buy cialis generico tadalafil 5mg tadalafil 5mg precios de cialis generico cialis pills in singapore trusted tabled cialis softabs buy name brand cialis on line
cialis 5mg price
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:22 ب.ظ

You have made your point quite clearly.!
cialis prezzo di mercato cialis for sale south africa miglior cialis generico cialis coupon cialis arginine interactio cialis 10 doctissimo where to buy cialis in ontario we like it cialis price click now cialis from canada we recommend cialis info
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:36 ق.ظ

Point effectively considered!.
buy cialis online nz how do cialis pills work cialis online nederland cialis pills estudios de cialis genricos comprar cialis navarr we recommend cialis best buy where to buy cialis in ontario achat cialis en europe cialis alternative
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 01:32 ق.ظ

Well spoken of course! .
dosagem ideal cialis online prescriptions cialis prix de cialis click now buy cialis brand 5 mg cialis pharmacie en ligne rx cialis para comprar cialis pills in singapore price cialis per pill cialis kaufen bankberweisung cialis baratos compran uk
achat viagra en ligne sans ordonnance
جمعه 17 خرداد 1398 10:47 ب.ظ

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.
http://ukcanadianpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 02:54 ب.ظ

Thank you! Useful stuff!
canada medications information Northwest Pharmacy drugs for sale in canada canadian medications, liraglutide online canadian pharmacy how safe are canadian online pharmacies canadian pharmacy uk delivery prescriptions from canada without buy viagrow candida viagra
http://canadianorderpharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 12:42 ق.ظ

This is nicely put! !
pharmacy canada plus canadian pharmaceuticals stocks canada pharmacies online prescriptions online pharmacies mexico northwest pharmacies online drugstore online shopping canada drugs online canadian pharmacies drugs for sale usa pharmacy canada online prescriptions
Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 04:22 ق.ظ

Thank you! A lot of posts.

cialis herbs cialis canadian drugs generic cialis review uk online prescriptions cialis viagra vs cialis vs levitra the best choice cialis woman canadian drugs generic cialis cialis prices prix cialis once a da achat cialis en itali
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:03 ق.ظ

You mentioned it exceptionally well!
cialis online napol cialis generic availability ou acheter du cialis pas cher cialis 100 mg 30 tablet cialis kaufen wo generic cialis generic cialis low dose cialis blood pressure we choice free trial of cialis order cialis from india
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:28 ب.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of material!

we recommend cheapest cialis prezzo di cialis in bulgaria wow cialis 20 cialis 5 mg para diabeticos low cost cialis 20mg cialis for daily use cialis daily cialis 200 dollar savings card no prescription cialis cheap cialis online holland
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:00 ق.ظ

Thanks, A good amount of advice.

venta cialis en espaa costo in farmacia cialis price cialis best india cialis 100mg cost cialis billig buy cialis cialis 5mg cialis generika in deutschland kaufen cialis 5mg prix side effects for cialis
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:01 ب.ظ

Cheers. An abundance of forum posts!

cialis farmacias guadalajara cialis price thailand cialis australia org cialis 20 mg we choice cialis uk acquisto online cialis cialis 100 mg 30 tablet how to purchase cialis on line acquisto online cialis buy cialis uk no prescription
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:37 ق.ظ

Awesome content. Appreciate it!
prix de cialis buying cialis overnight canada discount drugs cialis cialis generico milano rx cialis para comprar cialis generico in farmacia buy name brand cialis on line online cialis cialis 5 mg buy prices for cialis 50mg
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:31 ب.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of material!

cialis coupons printable generic cialis at the pharmacy cialis generico en mexico tadalafil enter site very cheap cialis are there generic cialis buy cialis cheap 10 mg only best offers 100mg cialis cialis pills price each generico cialis mexico
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 02:43 ب.ظ

Thanks! Wonderful stuff.
buy cialis uk no prescription cialis tablets australia cialis generico in farmacia cialis price in bangalore ou trouver cialis sur le net cialis for bph dose size of cialis generic cialis soft gels cialis generic availability cialis 30 day trial coupon
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 03:02 ق.ظ

Good posts. Regards.
cialis generique miglior cialis generico cialis generico trusted tabled cialis softabs cialis cipla best buy cialis 20mg preis cf cialis tablets australia generic cialis 20mg uk side effects of cialis purchase once a day cialis
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 02:37 ق.ظ

Thanks a lot, Very good stuff!
cialis pills price each cialis australia org ou acheter du cialis pas cher preis cialis 20mg schweiz cialis with 2 days delivery cialis taglich price cialis best wow cialis tadalafil 100mg side effects for cialis cialis tadalafil online
buy cialis online without a prescription
جمعه 9 آذر 1397 03:18 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis pills in singapore cialis venta a domicilio dose size of cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis para que sirve cialis prezzo al pubblico ou trouver cialis sur le net brand cialis generic only best offers 100mg cialis cialis y deporte
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30